Tööstuslikud UPS seadmed

UPS-seadmete kasutamine on õigustatud ja sageli hädatarvilik tundlike ning tootmisprotsessi seisukohalt vastutusrikaste seadmete häiretevaba töö tagamiseks. Energiakvaliteedi aspektist on UPS-seadmetel täita 2 tähtsat ülesannet:

1.    Tagada energiavarustuse kestmine toitepinge katkestuste ja pingelohkude ajal.
2.    „Parandada ära“ toitepinges esinevad häired ning moonutused, andes oma väljundis puhast siinuspinget.

Eriti just teise punkti nõuete rahuldamiseks on vajalik kasutada topeltmuundamisega ehk „online“ UPS-e. Topeltmuundamisega UPS alaldab toiteliinist võetava energia alalispingeks ja seejärel genereerib alalispingest uuesti siinuspinge, mis on vaba sisendis esinenud häiretest ning moonutustest.  Seeläbi tagatakse toitepinge normikohane (230V) väärtus ja vabanetakse algses toitepinges olevatest pingekõikumistest, lülitusimpulssidest, harmoonikutest, pinge ebasümmeetriast, sageduse kõikumistest jne.  

Mainor Fredi müüb Itaalia firma Telegroup tööstuslikke UPS-seadmeid. Rõhuasetusega energia kvaliteedi valdkonnale on töötatud välja EN 50171 standardi nõuetele vastav EPS Seeria oluliste ohutusseadmete autonoomset  toidet tagavatele tsentraalsetele toitesüsteemidele ja TELCAB CEI 0-16 alajaamade juhtseadmete toiteks.

Tsentraalsed toiteallikad on ette nähtud oluliste ohutusseadmete toitmiseks normaaltoite kadumise korral ja võivad sobida ka muude oluliste turvaseadmete pingestamiseks, näiteks:

  • Alajaamade ja jaotlate automaatika avariitoide; 
  • Automaatsete tulekustutusseadmete vooluahelad; 
  • Piiparsüsteemid ja turvasignalisatsiooni süsteemid; 
  • Turvavalgustussüsteemid; 
  • Suitsueemaldusseadmed; 
  • Vingugaasi hoiatussüsteemid; 
  • Eriotstarbelised turvapaigaldised, mis on seotud teatud ehitistega, näiteks kõrgendatud riskiga alad. 

Telegroup UPS-ide infolehed alljärgnevalt:

TRIDUAL-PLUS_general data sheet_eng.pdf
POWER-VISION_general data sheet_eng.pdf
EPS_general data sheet_eng.pdf
TELCAB_general data sheet_eng.pdf

 

 

 

Viimati muudetud