Energiakvaliteedi probleemid

 

 

 

 

Ilma eriaparatuuri ja selle kasutamise kogemuseta on häirete põhjuste selgitamine tihti võimatu. Küll saate aga ise märgata ja üles tähendada nendest häiretest tulenevat seadmete valet toimimist või ebaefektiivset tööd, n.ö. „haiguse sümptomeid“.

 

Elektrienergia kvaliteedi kõrvalekalletest annavad tunnistust alljärgnevad probleemid:

 • juhtmete ja nende isolatsiooni ülekuumenemine,
 • neutraaljuhtide ülekuumenemine,
 • trafode ülekuumenemine sellest tulenevate lisakadudega,
 • võimsustrafode võimsuse ning efektiivsuse langus,
 • kaitselülitite väärrakendumised,
 • ülekoormused kompenseerimiskondensaatoritel,
 • kondensaatorite dielektriku läbilöögid,
 • mootorite momendi pulseerimine,
 • monitoride ja toiteseadmete rikked,
 • tundliku elektroonikaaparatuuri väärtoimimine,
 • vead mõõtesüsteemides,
 • seadmete soovimatud välja- ning taaslülitumised,
 • seadmete projektikohasest väiksem tootlikkus,
 • seadmete enneaegne vananemine ja sagenenud rikked,
 • suurenenud energiatarbimine võrreldes eelmise perioodiga,
 • suurem energiatarbimine võrreldes seadme spetsifikatsioonis antuga,
 • trahvid energiamüüjalt,
 • jne.

 

Iga esinev häire võib põhjustada mitut ülaltoodud üksikprobleemi. Samas võib ka olla, et ühe probleemi põhjustab mitme erineva väikese häire ebasoodus liitumine.

 

Nii meie kui klientide huvides on leida soodsaimad lahendused probleemidele „win-win“ ehk siis vastastikku kasulikel tingimustel. On probleeme, millede tuvastamiseks ja lahendamiseks on möödapääsmatu ekspertide kaasamine, kõigi nende kogemuste ja abivahenditega. Kuid on ka probleeme, millega saab hakkama kohapealne käidupersonal, ekspertide kaasamise vajadus on minimaalne ning kohapeale sõit mittevajalik.

 

Selle põhimõtte kohaselt pakume oma klientidele tasuta esialgset konsultatsiooni, nõustamist e-maili ja telefoni vahendusel ning samal eesmärgil arendame ka oma veebilehe teoreetilist osa.

 

  

Mida te saate teha ise eelnevalt konsultandi väljakutsumisele?

 • Pange kirja täheldatud probleemid ja häired elektrisüsteemis. Oluline on häirete täpne kirjeldus, esinemise aeg, sagedus, oletatav seos muude sündmustega.  Küsitlege oma kolleege, kes vahetult töötavad häiretest kannatanud seadmetel.
 • Otsige välja oma elektrisüsteemi joonised ning muu dokumentatsioon. Kas süsteemis on viimasel ajal tehtud muudatusi, mis ei ole skeemides kajastatud? Korrastage dokumentatsioon ja fikseerige need muudatused.
 • Otsige välja viimase 12 kuu energiatarbimise andmed ja tehke nendest koopiad konsultandi tarbeks. Kindlasti on teil olemas arved teie energiamüüjalt. Juhul kui olete paigaldanud täiendavaid firmasiseseid allsüsteeme energia tarbimise arvestuseks – lisage ka need andmed. Korrektne tarbimise arvestus on vajalik senise energiatarbimise analüüsiks aga samuti rakendatud parendusmeetmete efektiivsuse hindamiseks edaspidiselt.
 • Kas häirete ilmnemise perioodil on paigaldatud täiendavaid elektritarbijaid? Koostage nende uute tarbijate spetsifikatsioon.
 • Teostage jaotuskilpide, toitekaablite ja maanduskontuuride visuaalne ülevaatus. Vigade leidmisel korrastage need enne spetsiifilisi pingekvaliteedi uuringuid.
 • Teostage elektrienergia põhiparameetrite (pinge, pingete ja voolude sümmeetria, aktiiv- ja reaktiivvõimsus, harmoonikute tase) esmane kontrollmõõtmine, niivõrd kui omate selleks mõõteaparatuuri kohapeal. Andmeid pingeparameetrite kohta liitumispunktis saate küsida ka oma energiamüüjalt.    

 

 

Täitke meie veebilehel Küsitlusleht ja me võtame teiega ühendust!

 

 

 

 

Viimati muudetud