Energiakvaliteedi uuringud

 

Elektrienergia kvaliteediparameetrite mõõtmist ja mõõtetulemuste analüüsi võib võrrelda terviseuuringutega meditsiinis:

  • Mõttetu või isegi ohtlik on alustada „raviga“ omamata täit selgust tegelikest probleemidest.
  • Mida varem „haigus“ tuvastatakse, seda lihtsam on ravi ning paremad paranemislootused.
  • Kui te ei ole kindel oma „ravialases“ kompetentsuses, kasutage abi asjatundjatelt.
  • Kui uuringute tulemusel tuvastatakse „haiguste puudumine“, on ka see väärtuslik teave.

 

 

Uuringute teostamise perioodilisuse  lähtepunktist tuleks arvestada alljärgnevat:

  • Soovitav on teostada energiaparameetrite uuringuid süstemaatiliselt, teatud ajavahemiku möödudes. See võimaldab tuvastada õigeaegselt muudatused siseneva toitepinge parameetrites, muutused tarbija enda genereeritud häiretes ning reageerida neile operatiivselt.   
  • Soovitav on teostada mõõtmised enne oluliste elektrisüsteemi rekonstrueerimiste kavandamist. Nii saate hädatarvilikku infot lisatavate või asendatavate elektriseadmete nõuetekohaseks spetsifitseerimiseks.
  • Möödapääsmatu on teostada koheselt mõõtmised kui ilmnevad häired seadmete töös.  

 

Tänapäeva energiasüsteem on keerukas. Vaatamata sellele, et järjest enam on saadaval suhteliselt odavat, tavatarbijale mõeldud mõõteaparatuuri, nõuab kõiki asjaolusid arvestav analüüs siiski erioskuseid ning kogemusi.

 

Meie soovitus on:

  1. Kasutage mõõtetehnika tehnilisest arengust tulenevaid uusi võimalusi, et jälgida senisest enam energia parameetreid ning oma elektrisüsteemi toimimist. Tehke seda regulaarselt.
  2. Kohe kui jääb puudu võimekusest mõõtmiste teostamisel või ka mõõtetulemuste ja probleemide seoste tõlgendamisel – võtke telefon ja helistage Mainor Fredisse, või saatke e-mail – see on tasuta.

 

Firmadele, kes on täitnud ja edastanud meile Küsitluslehe saadame tasuta esmase olukorra hinnangu ning täiendavate uuringute hinnapakkumise. Kohapeal teostatavate mõõtmiste ja analüüsi hinnad leiate  siit alla laaditavalt infolehelt Energia mõõtmised 20.pdf. Igale objektile teeme objekti ja probleemide eripärast lähtuva individuaalse hinnapakkumise.

 

Viimati muudetud