Automaatsed kompenseerimiskilbid

Tööstusettevõtetes varieerub koormuse iseloom ja suurus olulisel määral ja tihti ka mitte prognoositavalt. Sellises olukorras on kõige otstarbekam  kasutada reaktiivenergia kompenseerimiseks automaatseid kompenseerimiskilpe.

Automaatsed kompenseerimisseadmed sisaldavad kondensaatoreid, kaitse- ja lülitusseadmeid ning automaatregulaatorit. Regulaator mõõdab tarbitavat reaktiivvõimsust ja vastavalt juhib kondensaatorpankade sisse- ning väljalülitamist. Kõik Italfarad ja Telegroup kompenseerimiskilbid on varustatud ka pealülitiga.

Resonantsiohu puudumisel on piisav kasutada üldseeria ilma reaktoriteta kompenseerimisseadmeid, millised on kompaktsemad, kergemad ja ka hinnalt soodsamad. Seadmete õigeks spetsifitseerimiseks on oluline teada objekti võrgupingete ning harmoonikute (THD) taset, aga ka paigaldusruumi temperatuuri ning muid keskkonnatingimusi. Ebasoovitav on nii seadmete ala- kui ka üledimensioneerimine.

Mittelineaarsete tarbijate (näiteks pooljuhtalaldid ja sagedusmuundurid) järjest kasvav kasutamine on toonud esile nende poolt tekitatavatest kõrgematest harmoonikutest tulenevad probleemid.  Kondensaatorite takistus väheneb ja neid läbiv vool kasvab võrdeliselt voolukomponendi sageduse suurenemisega. Kondensaatorite lülitamine harmoonikutega reostatud võrku võib võimendada harmooniliste voolude osatähtsust. Kriitiliseks muutub olukord, kui kondensaatorpanga ja süsteemi induktiivsuse resonantssagedus langeb kokku mõnega enamesinevatest harmoonikutest (3,5,7,11 ja 13). Resonantsi ohu korral on soovitav kasutada reaktoritega varustatud kompenseerimiskilpe.

Et olla kindel kompenseerimisseadmete optimaalses valikus, on alati otstarbekas teostada eelnevalt asjakohased kontrollmõõtmised. Sobiva kompensaatori tüübi valikul on abiks alljärgnevalt toodud tabel.

Türistorjuhtimisega kompenseerimisseadmed (static Power Factor Correction equipment) omavad standardseadmetega võrreldes oluliselt suurema lülimiskiirusega reaktiivvõimsuse regulaatoreid, näiteks PCRJ. Kontaktorite asemel kasutatakse kondensaatorite lülitamiseks kiireid türistorlüliteid, mis võimaldab teostada lülimised voolusiinuse nullpunktis, vähemate kadude ja häiretega.

Türistorkilpide eelkirjeldatud eripärast tulenevad eelised on:

  • Seadmete maksimaalne reaktiivvõimsuse muudatustele reageerimise kiirus – lülitusaeg alla sekundi.
  • Lülitamine ei tekita pinge- ja vooluimpulsse kondensaatoritel.
  • Lülitamine ei tekita häireid ülejäänud võrgus.
  • Piiramatu lülituste arv ja tööiga liikuvate kontaktide puudumise tulemusel.
  • Lülitamise hääletu toimimine.
  • Vähesem hooldusvajadus.
  • Pikem kondensaatorite tööiga.

Türistorjuhtimisega kompenseerimiskilpe kasutatakse eelkõige kiirelt muutuva koormusega seadmete tarbeks. Näiteks: elevaatorid, kraanad, keevitusseadmed, valupressid, tuulegeneraatorid, diiselelektrijaamad jms.

Üldise pooljuhttehnika arengu foonil on alanenud ka türistorlülitite hinnad ning hetkel saame pakkuda türistorkilpe suurematele võimsustele vaid orienteeruvalt 1,2 korda kallimalt kui kontaktorjuhtimisega analooge.

Türistorjuhtimisega kompenseerimisseadmete kataloog G48 filter-T

 

Viimati muudetud