Fikseeritud võimsusega kompenseerimisseadmed

Olukordades, kus tarbitav reaktiivvõimsus on stabiilne, võib osutuda tehniliselt lihtsamaks ja rahaliselt soodsamaks mitteautomaatsete, fikseeritud võimsusega kompenseerimisseadmete kasutamine.

Telegroup toodab fix kompenseerismisseadmeid laias valikus, nii filterreaktoritega kui ka ilma. Seadmed on varustatud kondensaatorite, kaitsmete ja võimsuslülitiga. Kui eelistate paigaldada üksikuid kompenseerimiskondensaatoreid eri  tarbijatele iseseisvalt, sobivad selleks hästi MKPG seeria kondensaatorid.  

Kuigi eraldiasuvate kompenseerimiskondensaatorite paigaldamine ei ole keerukas, tuleb nende paigaldamisel kindlasti arvestada alljärgnevag

  • Suurte laadimisvoolude esinemise  tõttu tuleb dimensioneerida toitekaablid 1,43xIn ja sulavkaitsmed 1,7xIn vooluväärtustele.
  • Automaatsed kompenseerimisseadmed lülitavad koguvõimsuse sisse astmeliselt, ajalise viivisega järgmise astme lisamisel. Suurte võimsuste korral on soovitav jaotada ka fikseeritud kompenseerimisseadmed väiksemateks gruppideks, mis on varustatud eraldi kaitsmetega ning millede lülitamine on võimalik järk-järgult viivisega järgmise grupi lisamise eel.
  • Automaatsed kompenseerimisseadmed arvestavad kondensaatorite mahalaadimise vajadusega enne nende taaslülitamist. Fikseeritud seadmete korral on samuti vajalik arvestada mahalaadimiseks vajalikku aega enne nende taaslülitamist.
  • Automaatsed kompenseerimisseadmed kontrollivad temperatuuri ja harmoonikute maksimumväärtusi ning nende ületamisel lülitavad kondensaatorid välja. Kui te ei rakenda oma paigaldatud kondensaatorite kaitseks spetsiaalseid elektroonilisi kaitsereleesid, peate neid parameetreid jälgima eraldi.  

Tehase poolt valmistatavate fix kompensaatorite võimsus on 50…. 70 kvar. Suuremate võimsuste korral on soovitav kasutada automaatseid kompenseerimisseadmeid.

Alljärgnevalt tabel jõutrafode soovitusliku kompenseerimisvõimsusega. Juhul kui automaatne kompenseerimisseade paigaldatakse alajaama madalpingejaotlasse võib eraldi trafokompensaatori paigaldamise alternatiivina lihtsalt suurendada vastavalt põhikompensaatori võimsust. Siiski - kui töövälisel ajal langeb trafo koormus nulli lähedale – on eraldi trafokompensatsioon mõistlik.  

3-f mootorite soovitusliku kompenseerimisvõimsuse tabel:

Vahetult mootorile ühendatud kondensaatorite korral tuleb olla hoolikas vältimaks süsteemi minekut generaatorrežiimi. Kondensaatori reaktiivvõimsus ei tohiks ületada  40% mootori aktiivvõimsusest. Suure inertsiga ajamite korral, millised jäävad peale väljalülitamist pikalt tühijooksu, ei tohi ühendada kondensaatoreid otse mootori klemmidele vaid läbi kontaktori, mis vabastub mootori toite väljalülitumisel.

Telegroup fix kompensaatorite info TG fix.pdf

Kompenseerimiskondensaatorite infolehed leiad leheküljelt Kondensaatorid“.

 

Viimati muudetud