Alaldid

Telegroup tööstuslikud alaldid leiavad kasutamist

  • MV/LV alajaamade juhtskeemides
  • Avariivalgustuse süsteemides
  • Tööstusinstallatsioonides
  • Telekommunikatsiooni süsteemides

Seadmed töötavad IGBT tehnoloogial, on varustatud digitaalse juhtpaneeliga ning lisamoodulite valikuga funktsioonide laiendamiseks.

Tehnilised infolehed alljärgnevalt:

ALM-D 2020_eng.pdf

ALM-S 2020_eng.pdf

 

Viimati muudetud