• power quality programm
  • kondensaator

Energiakvaliteedi analüüs ja seadmed probleemide lahendamiseks.

Reaktiivenergia kompenseerimise seadmed ja lahendused.

Elektrienergia on kaup ja nagu iga kaup, peab see vastama kehtestatud kvaliteedinõuetele. Elektrienergia kvaliteedi all mõtleme üldjuhul elektritarbijate varustuskindlust ja talitlusparameetrite vastavust standardite nõuetele.

Erinevatel tarbijatel on erinevad nõuded elektrienergia kvaliteedi osas. Siiski kohtame järjest sagedami elektrienergia kvaliteedi mittevastavusest tulenevaid probleeme seadmete ja aparatuuri töös. Mainitud probleemide tekkepõhjuseid on arvukalt ja nende olemuse ning tekkekoha tuvastamine komplitseeritud.

 

Mainor Fredi OÜ omab pikaajalist unikaalset kogemust, aitamaks teid toime tulla häiretega energiasüsteemis ning efektiivsete säästumeetmete rakendamisel.

Aitame selgitada teie energiavarustuse probleemide põhjused ning leida neile atraktiivse tasuvusajaga lahendused. Energiakvaliteedi problemaatika üksikasjalikuma abiinfo leiate meie webilehe osadest Energiakvaliteet Meie müüdavate energiakvaliteedi parendamise seadmete tehnilise info leiate aga meie webilehe seadmete leheülgedelt.   

Kasutage võimalust, saada esmane tasuta lühihinnang oma ettevõtte energia kvaliteedi probleemidele ning soovitatavatele lahendustele, saates meile täidetud  küsitluslehe.

 

 


Juhataja Karl Pärn

Energiaaudit
 

Viimati muudetud